BalancePoint Acupunctuur - hoofdpijn

BalancePoint Acupunctuur bestrijdt: hoofdpijn effectief behandelen

Iedereen heeft er wel mee te maken gehad: hoofdpijn. Deze vorm van pijn is namelijk een van de meest voorkomende gezondheidsklachten. Naar schatting hebben ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders last van hoofdpijn. Gelukkig is hoofdpijn in de meeste gevallen niet ernstig. Het wordt een ander verhaal als de pijn vaak terugkomt of de pijn hevig is. In deze blog wordt dieper op dit onderwerp ingegaan en wat traditionele Chinese geneeskunde voor u kunt betekenen.

Om te beginnen is het goed om te weten dat er niet één vorm van hoofdpijn is. Er zijn verschillende vormen en de meest voorkomende vormen zijn: spanningshoofdpijn, migraine en clusterhoofdpijn. Het is belangrijk om deze vormen te herkennen om erop te kunnen handelen.

Van de drie meest voorkomende vormen is spanningshoofdpijn de meest voorkomende vorm. Deze komt bij zes op de tien mensen voor. Kenmerkend van spanningshoofdpijn is dat deze voelt als een doffe zeurende pijn in het hele hoofd of als een band om het hoofd. Oorzaak van deze vorm is niet helemaal bekend. Het vermoeden is dat een combinatie van spanning en stress samen met de spanningen/stijfheid in de spieren van de nek en schouders de oorzaak is van spanningshoofdpijn. 

Naast spanningshoofdpijn is er migraine. Ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking heeft last van migraine. Migraine uit zich op verschillende manieren. De meest voorkomende symptomen zijn:

  • Aanvallen van hoofdpijn van 4 uur tot 3 dagen;
  • Heftige, bonzende, eenzijdige pijn in het hoofd die verergerd bij inspanning;
  • Bijverschijnselen, zoals: misselijkheid, overgeven, overgevoeligheid voor licht, geur en geluid.

Van migraine is bekend dat deze vaak met bepaalde prikkelfactoren begint. Normaalgesproken zullen deze factoren bij mensen niet tot hoofdpijn leiden maar bij mensen met migraine zullen deze factoren wel tot pijn leiden. Zij zijn overgevoelig voor bepaalde prikkels. Denk hierbij aan geluid of beeld. De exacte oorzaak van migraine is niet bekend. Er worden door verschillende ziekenhuizen momenteel veel onderzoeken gedaan.

De laatste belangrijke vorm is clusterhoofdpijn. Eén op de 10.000 mensen hebben last van clusterhoofdpijn. Clusterhoofdpijn is een zeer ernstige vorm van aanvalsgewijze hoofdpijn. Omdat het vaak verward wordt met migraine en het een relatief zeldzame aandoening is, wordt deze vaak pas na een lange tijd herkend (kan jaren duren). Belangrijk is dat deze snel wordt herkend omdat deze snel behandeld kan worden. Net als migraine kan clusterhoofdpijn zich op verschillende manieren uiten. De meest typische vorm van clusterhoofdpijn heeft de volgende kenmerken:

  • Aanvallen die om de dag optreden tot 8 keer per dag;
  • Aanvallen kunnen tussen 15 minuten en 3 uur duren;
  • Heftige, eenzijdige pijn rond oog of slaap;
  • Bijverschijnselen als rood, tranend of opgezwollen oog aan de pijnlijke kant, verstopte neus of loopneus aan de pijnkant, zwetend voorhoofd en/of gelaat aan de pijnkant, rusteloos gevoel en/of bewegingsdrang.

Welke vorm van hoofdpijn ook, als deze veel voorkomt of u veel last van heeft van de pijn, is het belangrijk om de het serieus te nemen. In sommige gevallen is het ook aan te raden om naar de huisarts te gaan.

Hoe bekijkt de traditionele Chinese geneeskunde pijn aan het hoofd? In de klassieke teksten wordt deze vorm van pijn aangeduid als pijn in het hoofd dat als een reactie wordt gezien op een houding, fysieke of emotionele toestand als het af en toe voorkomt. Dit wordt ook gezien als normaal en onderdeel van het leven. Echter, wanneer het volhoudend en herhalend is en/of het normale functioneren wordt beïnvloed dan is er sprake van een chronische disbalans en interventie is nodig. Deze disbalans kan verschillende oorzaken hebben, zoals emotionele oorzaken, dieet, medicatie etc. 

Deze zijn uiteindelijk onder te verdelen in een exces type, een deficiëntie type of gecombineerd. Bij een exces type zijn er obstructies in het lichaam die worden veroorzaakt door een externe pathogeen waardoor substanties niet goed doorstromen en daardoor hoofdpijn ontstaat. Een voorbeeld van exces type is hevige pijn aan het hoofd bij verkoudheid of griep. Er is een externe pathogeen het lichaam binnengedrongen waardoor de goede stroming van de vitale energie wordt tegengehouden en in het lichaam stagneert waaronder het hoofd.  

Bij een deficiëntie type is er juist te weinig voeding die naar het hoofd kan stromen waardoor het hoofd niet genoeg voeding krijgt en pijn wordt veroorzaakt. Een voorbeeld hiervan is doffe hoofdpijn dat wordt veroorzaakt doordat de vitale energie (de Qi) niet voldoende aanwezig is om alle substanties naar het hoofd te sturen en het hoofd te voeden. 

Een gecombineerd type is wat zich voordoet als bijvoorbeeld de Qi niet voldoende aanwezig is om alles goed te laten stromen en er stagnaties ontstaan en daardoor weer hoofdpijn. Dit komt vooral voor als de Qi te zwak is om niet alleen de Qi en andere substanties naar het hoofd te kunnen brengen maar tegelijk ook niet de bepaalde substanties wat omlaag moet gaan daadwerkelijk naar beneden te brengen. Uiteindelijk gaan er teveel van de substanties wat omlaag moet teveel naar het hoofd waardoor hoofdpijn ontstaat.

Zoals bij elke vorm van pijn, is het belangrijk bij pijn aan het hoofd te achterhalen wat de precieze oorzaak is omdat traditionele Chinese geneeskunde een holistische benadering kent. Zo zal bijvoorbeeld bij een deficiënte type hoofdpijn achterhaald moeten worden waarom het lichaam niet voldoende Qi heeft. Dit kan ontstaan door een verkeerd voedingspatroon maar ook door fysieke uitputting of een zwakkere basisconstitutie van iemand etc. Zodra dit bepaald is kan ook de strategie bepaald worden van een behandeling.

In praktijk is vaak gebleken dat mensen veel baat hebben bij verschillende behandelingen van traditionele Chinese geneeskunde in geval van pijn aan het hoofd. Bij ons bent u aan het juiste adres. Er zal in dat geval een diagnose vastgesteld worden aan de hand van vragen, pols voelen en tong bekijken. Hierbij zal per persoon bekeken worden wat de oorzaak is van de (bepaalde vorm van) pijn aan het hoofd.

De behandeling bestaat uit een persoonlijk afgestemde acupunctuurformule op basis van de diagnose. Bijvoorbeeld bij een exces type door een externe pathogeen, zal de behandeling gericht worden op het verdrijven van de pathogeen. Als de pijn is veroorzaakt door een deficiëntie, zal er gericht worden op het aansterken van de energie. In sommige gevallen kunnen ook kruiden worden ingezet.

Mocht er sprake zijn van acute pijn dan zal eerst de focus zijn om de pijn te verminderen om daarna de oorzaak van de pijn te behandelen. Ook zal Fang samen met u kijken of er ook winst te behalen valt voor een snellere herstel middels uw levensstijl. Zodat u buiten de behandelingen om ook het herstel kan bevorderen.

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen of wilt u een afspraak inplannen, neem dan contact op via [email protected] of 0625249393. U kunt altijd een vrijblijvend gesprek aanvragen bij BalancePoint Acupunctuur – uw acupuncturist in Haarlem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
1
Hallo! Met 'BalancePoint Acupunctuur' 🪡 Waarmee kan ik jou helpen? Probeer zsm te reageren.